Stichting  Natuurrijk

Flora en Fauna
In de afgelopen decennia hebben zich op Natuurrijk spontaan honderden soorten planten en paddenstoelen gevestigd. De soortenrijkdom is verder toegenomen door op enkele gedeelten de voedselrijke bovenlaag af te plaggen, waarvan soorten zoals ratelaar, kale jonker, rietorchis en echte koekoeksbloem profiteren. Ten slotte is de flora op Natuurrijk, zoals ook elders in de Krimpenerwaard gebruikelijk is, via zaaigoed of aanplant verder verrijkt met meerdere soorten bloemen en planten, die typerend zijn voor het polderlandschap.

Planten

Een inventarisatie in 2020 leverde een kleine 300 plantensoorten op, hieronder een lijst.

Paddestoelen

Paddestoelen zijn tot nu toe nog niet geïnventariseerd. De stichting is voornemens in de komende jaren andere en aanvullende inventarisaties uit te voeren.

Zoogdieren

Kleine zoogdieren vinden in Natuurrijk een gevarieerde leefomgeving. Al sinds jaren wonen er bunzings op het land. Op het filmpje loopt een bunzing over een bielzenbruggetje.

Vogels

Natuurrijk is een broedplaats voor diverse soorten vogels en wordt regelmatig bezocht door veel verschillende vogelsoorten.

Onderstaand treft u de meest actuele inventarisatie aan (pdf). Dit is een overzicht van alle vogels die ooit op en rond Natuurrijk zijn waargenomen.

Amfibieën

Op Natuurrijk leven zeker zes soorten amfibieën: bruine kikker, gewone pad, groene kikker, heikikker, kamsalamander en kleine watersalamander.

Vlinders

Natuurrijk is een verblijfplaats voor diverse soorten vlinders.

Onderstaand treft u de meest actuele inventarisatie aan (pdf). Dit is een overzicht van alle vlinders die ooit op Natuurrijk zijn waargenomen.