Stichting  Natuurrijk

Een nieuwe lente 
en een nieuw geluid

Flora en Fauna
In de afgelopen decennia hebben zich op Natuurrijk spontaan honderden soorten planten en paddenstoelen gevestigd. De soortenrijkdom is verder toegenomen door op enkele gedeelten de voedselrijke bovenlaag af te plaggen, waarvan soorten zoals ratelaar, kale jonker, rietorchis en echte koekoeksbloem profiteren. Ten slotte is de flora op Natuurrijk, zoals ook elders in de Krimpenerwaard gebruikelijk is, via zaaigoed of aanplant verder verrijkt met meerdere soorten bloemen en planten, die typerend zijn voor het polderlandschap.

Planten

Een inventarisatie in 2020 leverde een kleine 300 plantensoorten op, hieronder een lijst.

een lied voor de lente:
Eens Meienmorgens Vroe

Eens meienmorgens vroe
Was ic opgestaan,
In een scoen boemgardekijn
Soudic spelen gaen.
Daer vant ic drie joncfrouwen staen,
Dene sanc vore, dander sanc na:
Harba lori fa, harba harba lori fa, harba lori fa.
(Jan van Brabant, 13de eeuw)

Winter in Natuurrijk

We hadden regen, we hadden storm, maar echt winters  weer met sneeuw en ijs, daar moesten we op wachten tot februari 2021.
Hard werkende vrijwilligers begaven zich in drie elementen: lucht, aarde, water.

Natuurrijk in de herfst van 2020

In de herfst maakte de natuur zich klaar voor de winter en het voorjaar in 2021. Het was de tijd van zaden, vruchten,vallende bladeren en paddenstoelen. Op zonnige dagen zochten vlinders en andere insecten naar de laatste bloemen. Vogels vertrokken naar warmere streken of kwamen juist uit het noorden naar hier. In Natuurrijk was ook in de herfst veel te zien. Hieronder een aantal met de telefoon gemaakte foto's.

Zoogdieren

Kleine zoogdieren vinden in Natuurrijk een gevarieerde leefomgeving. Al sinds jaren wonen er bunzings op het land. Op het filmpje loopt een bunzing over een bielzenbruggetje.

Vogels

Natuurrijk is een broedplaats voor diverse soorten vogels en wordt regelmatig bezocht door veel verschillende vogelsoorten.

Onderstaand treft u de meest actuele inventarisatie aan (pdf). Dit is een overzicht van alle vogels die ooit op en rond Natuurrijk zijn waargenomen.

Amfibieën

Op Natuurrijk leven zeker zes soorten amfibieën: bruine kikker, gewone pad, groene kikker, heikikker, kamsalamander en kleine watersalamander.

Vlinders

Natuurrijk is een verblijfplaats voor diverse soorten vlinders.

Onderstaand treft u de meest actuele inventarisatie aan (pdf). Dit is een overzicht van alle vlinders die ooit op Natuurrijk zijn waargenomen.