Stichting  Natuurrijk

Help mee!

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Wilt u meer informatie over Natuurrijk? Neem dan contact met ons op.
Dat kan per e-mail: stichtingnatuurrijk@gmail.com.

Rondleiding en Natuur-workout

Kom je graag een dagje helpen op Natuurrijk? Dit kan elke eerste zondag van de maand. We beginnen dan met een rondleiding door Natuurrijk om te kijken wat er die dag groeit, bloeit en leeft en gaan vervolgens aan de slag om de biodiversiteit verder te ondersteunen.  Hierbij krijg je een gezonde portie lichaamsbeweging mee! Geen ervaring vereist.

Alleen meedoen aan de rondleiding is ook een mogelijkheid.

Meld je aan door te mailen naar stichtingnatuurrijk@gmail.com. Kom je liever een andere dag helpen? Of heb je speciale kennis en vaardigheden die je wilt inzetten? Dat is ook allemaal mogelijk in overleg.

Doneer

Behalve vrijwilligers die helpen bij het onderhoud van Natuurrijk heeft de Stichting Natuurrijk ook personen en instanties nodig die dit onderhoudswerk met donaties  ondersteunen. Overweegt u een financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van Natuurrijk? Denk dan, behalve aan een eenmalige donatie, ook eens aan de mogelijkheid van een periodieke gift.

Eenmalige donatie:

U kunt uw donatie overmaken naar NL38 RABO 0341 6787 67 t.n.v. Stichting Natuurrijk  

Een periodieke gift:

  • is een schenking in vaste termijnen
  • is vastgelegd in een overeenkomst voor een periode van minimaal vijf jaren.

U kunt zo’n overeenkomst met de Stichting Natuurrijk aangaan, omdat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften zijn voor honderd procent aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gewone giften zijn slechts beperkt aftrekbaar, namelijk binnen de grenzen van het voor u geldende drempel- en maximumbedrag. Een periodieke gift kan een flink belastingvoordeel opleveren ten opzichte van een gewone gift!

U krijgt dit belastingvoordeel door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst
  2. Deze overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor u en een voor de stichting
  3. Vul op beide exemplaren de rubrieken 1, 2, 3, 5, en 6 in
  4. Print de overeenkomst en onderteken beide exemplaren (indien van toepassing dient uw partner de overeenkomst eveneens te ondertekenen)
  5. Stuur beide exemplaren per post naar: Stichting Natuurrijk, Treviso 41, 2921 BJ Krimpen aan den IJssel
  6. De Stichting Natuurrijk vult de rubrieken 4 en 7 in, ondertekent de overeenkomst en stuurt één exemplaar naar u terug
  7. Bewaar deze overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Hier kunt u de overeenkomst downloaden op de website van de Belastingdienst.

Ontvang de nieuwsbrief van Stichting Natuurrijk