Stichting  Natuurrijk

Help mee!

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Wilt u meer informatie over Natuurrijk? Neem dan contact met ons op.
Dat kan per e-mail: stichtingnatuurrijk@gmail.com.

Vrijwilliger worden?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Mensen met een hart voor de natuur. Ben je het eens met ons uitgangspunt dat een natuurgebied moet worden beheerd zonder bemesting en zonder bestrijdingsmiddelen? Dat het hout van stammen en takken niet verkocht wordt, maar op het terrein blijft en leefruimte biedt aan allerlei dieren en paddenstoelen? Dat we geen tractoren en andere zware machines gebruiken, maar dat we zoveel mogelijk met handkracht doen? Wil je zo nu en dan helpen bij het onderhoud? Bekijk dan de link over meedoen met Natuurrijk en neem contact met ons op.  stichtingnatuurrijk@gmail.com                         

 

Doneer

Behalve vrijwilligers die helpen bij het onderhoud van Natuurrijk heeft de Stichting Natuurrijk ook personen en instanties nodig die dit onderhoudswerk met donaties  ondersteunen. Overweegt u een financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van Natuurrijk? Denk dan, behalve aan een eenmalige donatie, ook eens aan de mogelijkheid van een periodieke gift.

Eenmalige donatie:

U kunt uw donatie overmaken naar NL38 RABO 0341 6787 67 t.n.v. Stichting Natuurrijk  

Een periodieke gift:

  • is een schenking in vaste termijnen
  • is vastgelegd in een overeenkomst voor een periode van minimaal vijf jaren.

U kunt zo’n overeenkomst met de Stichting Natuurrijk aangaan, omdat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften zijn voor honderd procent aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gewone giften zijn slechts beperkt aftrekbaar, namelijk binnen de grenzen van het voor u geldende drempel- en maximumbedrag. Een periodieke gift kan een flink belastingvoordeel opleveren ten opzichte van een gewone gift!

U krijgt dit belastingvoordeel door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst
  2. Deze overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor u en een voor de stichting
  3. Vul op beide exemplaren de rubrieken 1, 2, 3, 5, en 6 in
  4. Print de overeenkomst en onderteken beide exemplaren (indien van toepassing dient uw partner de overeenkomst eveneens te ondertekenen)
  5. Stuur beide exemplaren per post naar: Stichting Natuurrijk, Treviso 41, 2921 BJ Krimpen aan den IJssel
  6. De Stichting Natuurrijk vult de rubrieken 4 en 7 in, ondertekent de overeenkomst en stuurt één exemplaar naar u terug
  7. Bewaar deze overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Hier kunt u de overeenkomst downloaden op de website van de Belastingdienst.