Stichting  Natuurrijk

Help mee!

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Wilt u meer informatie over Natuurrijk? Neem dan contact met ons op.
Dat kan per e-mail: stichtingnatuurrijk@gmail.com.

Word vrijwilliger

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Mensen met hart voor de natuur, die bij voorkeur woonachtig zijn in de Krimpenerwaard.

Bent u zo iemand en onderschrijft u de doelstellingen van de Stichting Natuurrijk? Bent u het eens met het uitgangspunt dat een natuurgebied als Natuurrijk moet worden beheerd zonder toepassing van bemesting en/of gebruik van bestrijdingsmiddelen? Dat het hout van stammen en takken niet verkocht wordt, maar op het terrein blijft en leefruimte biedt voor allerlei dieren en paddenstoelen. Dat bij het onderhoud geen tractoren en andere zware machines worden gebruikt, maar dat het werk zoveel mogelijk met handkracht verricht wordt? Lijkt het u leuk om zo nu en dan, op vaste tijden of na een tijdige telefonische oproep daartoe, te helpen bij het onderhoud? Of kunt u zich misschien wel voorstellen dat u op termijn een bestuursfunctie bij de stichting zou kunnen vervullen?

Neem dan contact met ons op. Dat kan het beste per e-mail: stichtingnatuurrijk@gmail.com.

Doneer

Behalve vrijwilligers die helpen bij het onderhoud van Natuurrijk heeft de Stichting Natuurrijk ook personen en instanties nodig die dit onderhoudswerk met donaties  ondersteunen. Overweegt u een financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van Natuurrijk? Denk dan, behalve aan een eenmalige donatie, ook eens aan de mogelijkheid van een periodieke gift.

Een periodieke gift:

  • is een schenking in vaste termijnen
  • is vastgelegd in een overeenkomst voor een periode van minimaal vijf jaren.

U kunt zo’n overeenkomst met de Stichting Natuurrijk aangaan, omdat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften zijn voor honderd procent aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gewone giften zijn slechts beperkt aftrekbaar, namelijk binnen de grenzen van het voor u geldende drempel- en maximumbedrag. Een periodieke gift kan een flink belastingvoordeel opleveren ten opzichte van een gewone gift!

U krijgt dit belastingvoordeel door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst
  2. Deze overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor u en een voor de stichting
  3. Vul op beide exemplaren de rubrieken 1, 2, 3, 5, en 6 in
  4. Print de overeenkomst en onderteken beide exemplaren (indien van toepassing dient uw partner de overeenkomst eveneens te ondertekenen)
  5. Stuur beide exemplaren per post naar: Stichting Natuurrijk, Treviso 41, 2921 BJ Krimpen aan den IJssel
  6. De Stichting Natuurrijk vult de rubrieken 4 en 7 in, ondertekent de overeenkomst en stuurt één exemplaar naar u terug
  7. Bewaar deze overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Hier kunt u de overeenkomst downloaden op de website van de Belastingdienst.